Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
112 - 1.44262
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
102 - 1.31382
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
166 - 2.1381720.13817 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
33 - 0.42506
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
88 - 1.13349
23ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
438 - 5.6416950.641691 5 + 1 = 6
24ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
40 - 0.51522
25ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
30 - 0.38642
26КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГРАМАДА"
(коалиция на политически партии)
250 - 3.2201430.22014 3 + 0 = 3
 1. Сумата на действителните гласове е 1259
 2. Отношението 1259/11 е 114.45455 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 115 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГРАМАДА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГРАМАДА" е равна на 854.
 8. Квотата на Хеър е 854/11 = 77.63636
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГРАМАДА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГРАМАДА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №23 ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" с най-голям остатък 0.64169 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.