Мандати за разпределяне: 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
6270 - 10.64663100.646631 10 + 1 = 11
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
130 - 0.22074
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
945 - 1.6046410.604641 1 + 1 = 2
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
238 - 0.40413
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
2504 - 4.2518640.25186 4 + 0 = 4
18ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”
(политическа партия)
213 - 0.36168
22КП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН"
(коалиция на политически партии)
2809 - 4.7697640.769761 4 + 1 = 5
23КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"
(коалиция на политически партии)
4878 - 8.2829780.28297 8 + 0 = 8
24ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
212 - 0.35998
28ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
267 - 0.45337
29ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
548 - 0.93052
30ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
72 - 0.12226
31ПП "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА"
(политическа партия)
368 - 0.62487
33ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
373 - 0.63336
35ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
500 - 0.84901
36КП "АБВ"
(коалиция на политически партии)
900 - 1.5282210.52822 1 + 0 = 1
38КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН"
(коалиция на политически партии)
3484 - 5.9159250.915921 5 + 1 = 6
39ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
(политическа партия)
94 - 0.15961
40ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
123 - 0.20886
25 Крум Иванов Крумов
(независим кандидат)
540 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 25468
 2. Отношението 25468/37 е 688.32432 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 689 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 37 - 0 = 37 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 37 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", КП "АБВ", КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", КП "АБВ", КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН" е равна на 21790.
 8. Квотата на Хеър е 21790/37 = 588.91892
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", КП "АБВ", КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", КП "АБВ", КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №38 КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН" с най-голям остатък 0.91592 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №22 КП "ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА ВИДИН" със следващ най-голям остатък 0.76976 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.64663 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №9 ПП "АТАКА" със следващ най-голям остатък 0.60464 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.