Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
811 - 3.5308130.530811 3 + 1 = 4
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
54 - 0.23510
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1859 - 8.0934480.09344 8 + 0 = 8
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
95 - 0.41360
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
237 - 1.03182
22ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
316 - 1.3757510.37575 1 + 0 = 1
23ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
17 - 0.07401
24ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
15 - 0.06530
25ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
29 - 0.12626
26ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
8 - 0.03483
 1. Сумата на действителните гласове е 3441
 2. Отношението 3441/13 е 264.69231 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 265 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" е равна на 2986.
 8. Квотата на Хеър е 2986/13 = 229.69231
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.53081 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.