И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Белоградчик
област ВИДИН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 21
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 21
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 6202
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 4
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 17
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3872
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3872
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 221
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3651

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"489
3ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”66
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”295
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"590
9ПП "АТАКА"32
10ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”46
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"78
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"277
23ПП ЕСИ44
24КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК"331
27ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"515
28КП "АБВ"138
29ИК ТОДОР КИРИЛОВ ЦEКОВ Тодор Кирилов Цеков103
32КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК"281
33ПП "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА"210
34ПП „ДРОМ”33
35ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"123

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 281 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"3
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”1
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
24КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК"2
27ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"3
32КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК"1


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Мирослава Чавдарова Димитрова
Валери Тодоров Цветков
Ивайло Александров Лимцов
Соня Кирилова Димитрова
Марияна Александрова Петрова
Людмил Любенов Антов
Лилия Захаринова Александрова-Петрова
Александър Кольов Алексиев
Мирослав Иванов Вътев
Борис Стефанов Николов
Соня Иванова Ангелова
Стефан Сашков Стефанов
Емил Евгениев Цанков