Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
489 - 2.5417820.541781 2 + 1 = 3
3ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
(политическа партия)
66 - 0.34306
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
295 - 1.5333910.53339 1 + 0 = 1
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
590 - 3.0667730.06677 3 + 0 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
32 - 0.16633
10ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
46 - 0.23910
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
78 - 0.40544
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
277 - 1.43982
23ПП ЕСИ
(политическа партия)
44 - 0.22871
24КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК"
(коалиция на политически партии)
331 - 1.7205110.720511 1 + 1 = 2
27ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
515 - 2.6769320.676931 2 + 1 = 3
28КП "АБВ"
(коалиция на политически партии)
138 - 0.71731
32КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК"
(коалиция на политически партии)
281 - 1.4606210.46062 1 + 0 = 1
33ПП "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА"
(политическа партия)
210 - 1.09156
34ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
33 - 0.17153
35ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
123 - 0.63934
29 Тодор Кирилов Цеков
(независим кандидат)
103 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 3651
 2. Отношението 3651/13 е 280.84615 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 281 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" е равна на 2501.
 8. Квотата на Хеър е 2501/13 = 192.38462
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "ВСИЧКИ ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 КП "ЕДИНЕНИЕ ЗА БЕЛОГРАДЧИК" с най-голям остатък 0.72051 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №27 ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" със следващ най-голям остатък 0.67693 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.54178 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.