Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1145 - 4.2638240.26382 4 + 0 = 4
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
550 - 2.0481220.04812 2 + 0 = 2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
548 - 2.0406820.04068 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
109 - 0.40590
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
(политическа партия)
41 - 0.15268
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
1248 - 4.6473840.647381 4 + 1 = 5
23ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
34 - 0.12661
26ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
97 - 0.36121
27КП "Синята коалиция"
(коалиция на политически партии)
282 - 1.05013
 1. Сумата на действителните гласове е 4054
 2. Отношението 4054/13 е 311.84615 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 312 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е равна на 3491.
 8. Квотата на Хеър е 3491/13 = 268.53846
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №17 ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" с най-голям остатък 0.64738 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.