И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Долни чифлик
област ВАРНА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 29
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 29
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 15584
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 92
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 5
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 19
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 9348
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 9349
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 918
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 8431

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1807
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1611
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1040
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"188
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"71
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”37
23ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"153
24ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”161
25ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"24
26ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”80
27ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”452
28ПП ЕСИ69
30ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”25
31ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”838
33ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"706
34КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик"804
35ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"44
36ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"65
37ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"256

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
21

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 402 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
27ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”1
31ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”3
33ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"2
34КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Димитър Ефтимов Анастасов
Асен Димитров Асенов
Донка Иванова Асенова
Николинка Станева Илиева
Юлияна Йорданова Янакиева
Ридван Салиев Исмаилов
Фардин Ахмедов Бейтулов
Митко Шибилев Митев
Сали Нуриев Салиев
Хамза Хасан Хамза
Стефан Тодоров Димитров
Йовка Райкова Янева
Васил Георгиев Кинчев
Владислав Иванов Андреев
Юлиан Димитров Иванов
Марин Димитров Булашиков
Георги Тодоров Георгиев
Михаил Величков Михайлов
Михо Янакиев Михов
Стефчо Стоянов Стоянов
Евгени Николов Христофоров