Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1807 - 5.2283050.22830 5 + 0 = 5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
1611 - 4.6612040.661201 4 + 1 = 5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1040 - 3.0090930.00909 3 + 0 = 3
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
188 - 0.54395
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
71 - 0.20543
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
(политическа партия)
37 - 0.10705
23ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
(политическа партия)
153 - 0.44268
24ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
161 - 0.46583
25ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
(политическа партия)
24 - 0.06944
26ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
80 - 0.23147
27ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”
(политическа партия)
452 - 1.3078010.30780 1 + 0 = 1
28ПП ЕСИ
(политическа партия)
69 - 0.19964
30ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
25 - 0.07233
31ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
838 - 2.4246320.424631 2 + 1 = 3
33ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
706 - 2.0427120.04271 2 + 0 = 2
34КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик"
(коалиция на политически партии)
804 - 2.3262620.32626 2 + 0 = 2
35ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
44 - 0.12731
36ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
65 - 0.18807
37ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
256 - 0.74070
 1. Сумата на действителните гласове е 8431
 2. Отношението 8431/21 е 401.47619 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 402 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”, ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”, ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик" е равна на 7258.
 8. Квотата на Хеър е 7258/21 = 345.61905
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”, ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”, ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "ГОРД-Гражданско обединение за развитие на Долни чифлик" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с най-голям остатък 0.66120 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №31 ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” със следващ най-голям остатък 0.42463 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.