И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Вълчи дол
област ВАРНА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 25
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 25
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8573
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 11
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 11
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 16
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6173
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6173
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 588
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 5585

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1642
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"963
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1108
9ПП "АТАКА"90
22ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"131
24ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”48
27ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"35
28ИК за общински съветник-Хр.Стоянов Христо Стоянов Желязков169
29ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"252
30ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"141
31ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"90
32ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"109
33ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”149
34КП "Коалиция за Вълчи дол"226
35ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”273
36ИК за общински съветник - Д.Дойчев Дойчо Демиров Дойчев159

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 329 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"8
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"5


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Пенка Димитрова Йорданова
Георги Минчев Тронков
Камен Куртев Петров
Даниела Банкова Маркова
Милен Георгиев Бакърджиев
Пепа Петрова Пенчева
Сабри Халилов Яшаров
Стоян Николов Едров
Мерткан Аптулов Ибрямов
Ердинч Рафетов Бекиров
Димо Георгиев Димов
Исмет Ибрямов Мехмедов
Васил Желязков Василев
Деспа Маринова Точева
Йорданка Колева Йорданова
Димитър Петров Димитров
Снежана Кирилова Стойнева