Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1642 - 7.5179170.517911 7 + 1 = 8
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
963 - 4.4091040.40910 4 + 0 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1108 - 5.0729950.07299 5 + 0 = 5
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
90 - 0.41207
22ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
131 - 0.59978
24ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
48 - 0.21977
27ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
35 - 0.16025
29ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
(политическа партия)
252 - 1.15378
30ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
141 - 0.64557
31ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
90 - 0.41207
32ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
109 - 0.49906
33ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
149 - 0.68220
34КП "Коалиция за Вълчи дол"
(коалиция на политически партии)
226 - 1.03474
35ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
273 - 1.24993
28 Христо Стоянов Желязков
(независим кандидат)
169 - -
36 Дойчо Демиров Дойчев
(независим кандидат)
159 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 5585
 2. Отношението 5585/17 е 328.52941 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 329 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е равна на 3713.
 8. Квотата на Хеър е 3713/17 = 218.41176
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.51791 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.