И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Ветрино
област ВАРНА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 13
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 13
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 4889
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 5
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 1
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 12
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3612
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3612
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 321
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3291

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1054
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”217
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"466
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"780
9ПП "АТАКА"69
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"44
22ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”14
23ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"146
24ИК Милен Росенчев Георгиев Милен Росенчев Георгиев53
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"236
26МК "Синята коалиция"147
27ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"65

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 254 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"6
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"3
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Димитър Колев Димитров
Никола Кръстев Стефанов
Ирина Минкова Маджарова
Ираида Трифонова Апчева
Росица Благоева Атанасова
Стефан Димитров Семов
Севилджан Бейтиева Адилова
Вели Реджебов Алиев
Али Бекиров Хасанов
Георги Димитров Андреев
Станка Атанасова Велева
Валентина Иванова Динкова
Димитър Стефанов Димитров