Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
987 - 4.2935040.29350 4 + 0 = 4
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
270 - 1.17451
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
560 - 2.4360320.43603 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
121 - 0.52636
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
86 - 0.37410
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
203 - 0.88306
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
46 - 0.20010
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
153 - 0.66556
22ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
230 - 1.00051
23ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
43 - 0.18705
24ПП ЕСИ
(политическа партия)
45 - 0.19575
25ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
83 - 0.36105
27МК "БЕЛОСЛАВ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА"
(коалиция на политически партии)
1067 - 4.6415040.641501 4 + 1 = 5
28ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
18 - 0.07830
30КП "БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ"
(коалиция на политически партии)
571 - 2.4838820.483881 2 + 1 = 3
33ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
723 - 3.1450930.14509 3 + 0 = 3
34ПП "НОВА ЗОРА"
(политическа партия)
16 - 0.06960
36ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
66 - 0.28710
37ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
17 - 0.07395
26 Ивайло Тотков Начев
(независим кандидат)
174 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 5479
 2. Отношението 5479/17 е 322.29412 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 323 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МК "БЕЛОСЛАВ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА", КП "БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МК "БЕЛОСЛАВ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА", КП "БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” е равна на 3908.
 8. Квотата на Хеър е 3908/17 = 229.88235
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МК "БЕЛОСЛАВ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА", КП "БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МК "БЕЛОСЛАВ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА", КП "БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №27 МК "БЕЛОСЛАВ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" с най-голям остатък 0.64150 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 КП "БЕЛОСЛАВ ЗА ВСИЧКИ" със следващ най-голям остатък 0.48388 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.