Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
4638 - 9.7763290.776321 9 + 1 = 10
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
131 - 0.27613
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
71 - 0.14966
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1234 - 2.6011220.601121 2 + 1 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
295 - 0.62182
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
118 - 0.24873
22ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
64 - 0.13490
23ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
169 - 0.35623
24ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
52 - 0.10961
25ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
123 - 0.25927
26ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
36 - 0.07588
27КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
753 - 1.5872310.58723 1 + 0 = 1
28ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
34 - 0.07167
29ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
1440 - 3.0353430.03534 3 + 0 = 3
32ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
337 - 0.71035
33ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
73 - 0.15387
34ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
(политическа партия)
37 - 0.07799
35ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
34 - 0.07167
 1. Сумата на действителните гласове е 9639
 2. Отношението 9639/17 е 567 и е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 567
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", ПП "СОЛИДАРНОСТ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", ПП "СОЛИДАРНОСТ" е равна на 8065.
 8. Квотата на Хеър е 8065/17 = 474.41176
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", ПП "СОЛИДАРНОСТ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", ПП "СОЛИДАРНОСТ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.77632 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.60112 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.