И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Аврен
област ВАРНА

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 17
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 17
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 6946
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 12
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 3
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 11
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 4794
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 4794
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 886
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3908

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1311
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"263
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"839
9ПП "АТАКА"234
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"42
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"56
25ПП „НОВА СИЛА”38
26ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"42
28ПП "ЛИДЕР"42
29ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”621
30КП "Синята коалиция"420

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 301 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
29ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”3
30КП "Синята коалиция"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Емануил Младенов Манолов
Боян Владимиров Георгиев
Георги Атанасов Майков
Шукри Мустафов Ахмедов
Тодор Русев Йорданов
Тодорка Павлова Коларова
Марин Йорданов Куртев
Захари Николов Захариев
Марин Славчев Черкезов
Златко Славов Христов
Тодор Илиев Зафиров
Светлана Недкова Тодорова
Данаил Ясенов Чаушев