Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1311 - 5.3409650.34096 5 + 0 = 5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
263 - 1.07145
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
839 - 3.4180530.41805 3 + 0 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
234 - 0.95331
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
42 - 0.17111
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
56 - 0.22814
25ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
38 - 0.15481
26ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
42 - 0.17111
28ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
42 - 0.17111
29ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
621 - 2.5299320.529931 2 + 1 = 3
30КП "Синята коалиция"
(коалиция на политически партии)
420 - 1.7110610.711061 1 + 1 = 2
 1. Сумата на действителните гласове е 3908
 2. Отношението 3908/13 е 300.61538 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 301 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”, КП "Синята коалиция", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”, КП "Синята коалиция" е равна на 3191.
 8. Квотата на Хеър е 3191/13 = 245.46154
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”, КП "Синята коалиция" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”, КП "Синята коалиция" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 КП "Синята коалиция" с най-голям остатък 0.71106 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №29 ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” със следващ най-голям остатък 0.52993 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.