Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1182 - 5.6203450.62034 5 + 0 = 5
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
221 - 1.05084
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
103 - 0.48976
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
376 - 1.7878610.787861 1 + 1 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
167 - 0.79407
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
43 - 0.20446
22КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
47 - 0.22348
23ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
12 - 0.05706
24КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРИМОРСКО"
(коалиция на политически партии)
397 - 1.8877110.887711 1 + 1 = 2
25КП "ВМРО-БНД-ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(коалиция на политически партии)
188 - 0.89393
26ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
23 - 0.10936
27ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
(политическа партия)
16 - 0.07608
28ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
174 - 0.82736
29КП "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"
(коалиция на политически партии)
779 - 3.7041030.704101 3 + 1 = 4
30ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
3 - 0.01426
 1. Сумата на действителните гласове е 3731
 2. Отношението 3731/13 е 287 и е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 287
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРИМОРСКО", КП "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРИМОРСКО", КП "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО" е равна на 2734.
 8. Квотата на Хеър е 2734/13 = 210.30769
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРИМОРСКО", КП "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРИМОРСКО", КП "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПРИМОРСКО" с най-голям остатък 0.88771 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.78786 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №29 КП "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО" със следващ най-голям остатък 0.70410 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.