И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Сунгурларе
област БУРГАС

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 32
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 32
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 10812
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 274
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 6
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 13
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6870
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6870
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 779
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 6091

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"831
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2002
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"774
9ПП "АТАКА"103
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"385
22КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ"623
23ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"361
24ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"122
28КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРНО СУНГУРЛАРЕ"71
29ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"180
30ПП „ДРОМ”383
31ПП ЕСИ29
33ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"227

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 359 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"6
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"1
22КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ"2
23ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"1
30ПП „ДРОМ”1


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Таня Георгиева Василева
Живко Пенчев Аладжов
Ирена Иванова Водева
Халил Сейдахмед Ахмед
Селиме Кямил Куз
Ремзи Ереджеб Али
Кина Иванова Христова
Соня Стойкова Ангелова
Гюнер Расим Алимолла
Иван Чанев Чанев
Валентин Янчев Славов
Николай Петков Терзиев
Пепи Маринов Банков
Бисер Атанасов Атанасов
Дарина Радева Чакърова
Антоанета Йовчева Алексиева
Васил Панделиев Панделиев