Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
831 - 2.6361320.636131 2 + 1 = 3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
2002 - 6.3508160.35081 6 + 0 = 6
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
774 - 2.4553120.455311 2 + 1 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
103 - 0.32674
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
385 - 1.2213110.22131 1 + 0 = 1
22КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ"
(коалиция на политически партии)
623 - 1.9763010.976301 1 + 1 = 2
23ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
361 - 1.1451810.14518 1 + 0 = 1
24ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
122 - 0.38701
28КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА МОДЕРНО СУНГУРЛАРЕ"
(коалиция на политически партии)
71 - 0.22523
29ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
180 - 0.57100
30ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
383 - 1.2149710.21497 1 + 0 = 1
31ПП ЕСИ
(политическа партия)
29 - 0.09199
33ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
227 - 0.72010
 1. Сумата на действителните гласове е 6091
 2. Отношението 6091/17 е 358.29412 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 359 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ", ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", ПП „ДРОМ”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ", ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", ПП „ДРОМ” е равна на 5359.
 8. Квотата на Хеър е 5359/17 = 315.23529
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ", ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", ПП „ДРОМ” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ", ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", ПП „ДРОМ” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №22 КП "ЗАЕДНО ЗА СУНГУРЛАРЕ" с най-голям остатък 0.97630 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.63613 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.45531 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.