Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1190 - 5.0562450.05624 5 + 0 = 5
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
240 - 1.01975
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
2163 - 9.1904590.19045 9 + 0 = 9
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
93 - 0.39515
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
41 - 0.17421
22КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС,ДСБ,НДСВ/
(коалиция на политически партии)
648 - 2.7533120.753311 2 + 1 = 3
24КП "ОДС+БНД"
(коалиция на политически партии)
48 - 0.20395
25ПП ЕСИ
(политическа партия)
31 - 0.13172
26ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
223 - 0.94751
27ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"
(политическа партия)
82 - 0.34841
29ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
(политическа партия)
266 - 1.13022
 1. Сумата на действителните гласове е 5025
 2. Отношението 5025/17 е 295.58824 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 296 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС,ДСБ,НДСВ/, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС,ДСБ,НДСВ/ е равна на 4001.
 8. Квотата на Хеър е 4001/17 = 235.35294
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС,ДСБ,НДСВ/ се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС,ДСБ,НДСВ/ получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №22 КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" /СДС,ДСБ,НДСВ/ с най-голям остатък 0.75331 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.