Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2046 - 7.3163770.31637 7 + 0 = 7
4ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
72 - 0.25747
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
288 - 1.02987
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
199 - 0.71161
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1630 - 5.8287850.828781 5 + 1 = 6
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
210 - 0.75095
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
628 - 2.2456920.24569 2 + 0 = 2
22ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
350 - 1.25158
23КП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО-ПК ЕКОГЛАСНОСТ"
(коалиция на политически партии)
321 - 1.14788
24ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"
(политическа партия)
450 - 1.6091710.609171 1 + 1 = 2
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
402 - 1.43753
26ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
331 - 1.18363
27ПП ЕСИ
(политическа партия)
7 - 0.02503
28ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
(политическа партия)
65 - 0.23244
30ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
60 - 0.21456
 1. Сумата на действителните гласове е 7059
 2. Отношението 7059/17 е 415.23529 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 416 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" е равна на 4754.
 8. Квотата на Хеър е 4754/17 = 279.64706
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.82878 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" със следващ най-голям остатък 0.60917 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.