И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Якоруда
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 9104
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 28
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 24
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6559
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6559
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 440
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 6119

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"664
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”570
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"3446
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"313
9ПП "АТАКА"87
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"19
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"8
22ПП "ЛИДЕР"837
23КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"164
24ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”11

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 360 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"2
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"11
22ПП "ЛИДЕР"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Ваня Кирилова Гатдерова
Николай Петров Хаджиценев
Исмаил Реджеп Цикалов
Халил Юсуф Мютеали
Мердие Мехмед Осман
Салих Мустафа Шольов
Юсеин Сабри Алишков
Зикеря Салих Табак
Салих Сюлейман Караасан
Муса Ахмед Сирачки
Золейка Али Иланска
Хайреддин Юсуф Юсуф
Мустафа Рамадан Кьор
Сабри Мехмедов Кунгьов
Мустафа Хасанов Илански
Ибрахим Мустафов Орцев
Емилия Василева Табакова