Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
664 - 2.0460420.04604 2 + 0 = 2
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
570 - 1.7563910.756391 1 + 1 = 2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
3446 - 10.61845100.618451 10 + 1 = 11
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
313 - 0.96447
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
87 - 0.26808
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
19 - 0.05855
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
8 - 0.02465
22ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
837 - 2.5791220.57912 2 + 0 = 2
23КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
164 - 0.50535
24ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
11 - 0.03390
 1. Сумата на действителните гласове е 6119
 2. Отношението 6119/17 е 359.94118 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 360 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "ЛИДЕР", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "ЛИДЕР" е равна на 5517.
 8. Квотата на Хеър е 5517/17 = 324.52941
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "ЛИДЕР" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "ЛИДЕР" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №5 ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” с най-голям остатък 0.75639 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.61845 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.