И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Хаджидимово
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 19
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 19
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8979
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 16
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 9
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 7033
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 7033
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 584
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 6449

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1025
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1665
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"486
9ПП "АТАКА"126
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"171
22КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"669
24КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”1745
25ПП "ЛИДЕР"120
26ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"358
27ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"84

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 380 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
22КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"2
24КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”5


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Кирил Благоев Пасков
Костадин Янчев Симеонов
Екрем Абип Имам
Мехмед Юсеинов Имамов
Светослав Алексиев Чавдаров
Фаик Фаиков Метушев
Тугай Назим Неби
Николай Искренов Бекяров
Костадин Димитров Караянев
Иван Георгиев Сохулов
Георги Василев Аврамов
Джевдет Халилов Шамов
Донка Христова Комитова
Ангел Иванов Безев
Ангел Костадинов Шопов
Кръстьо Иванов Типов
Димитър Ангелов Пумпалов