Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1025 - 3.1171730.11717 3 + 0 = 3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
1665 - 5.0635150.06351 5 + 0 = 5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
486 - 1.4780010.478001 1 + 1 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
126 - 0.38318
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
171 - 0.52004
22КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
669 - 2.0345320.03453 2 + 0 = 2
24КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”
(коалиция на политически партии)
1745 - 5.3068050.30680 5 + 0 = 5
25ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
120 - 0.36494
26ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
358 - 1.08873
27ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
84 - 0.25546
 1. Сумата на действителните гласове е 6449
 2. Отношението 6449/17 е 379.35294 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 380 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО” е равна на 5590.
 8. Квотата на Хеър е 5590/17 = 328.82353
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП ”БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.47800 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.