Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1164 - 5.7037350.703731 5 + 1 = 6
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
72 - 0.35281
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
19 - 0.09310
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
207 - 1.01432
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
245 - 1.20053
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
491 - 2.4059620.40596 2 + 0 = 2
23ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
(политическа партия)
26 - 0.12740
24КП "НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ"
(коалиция на политически партии)
998 - 4.8903140.890311 4 + 1 = 5
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
181 - 0.88692
 1. Сумата на действителните гласове е 3403
 2. Отношението 3403/13 е 261.76923 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 262 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ" е равна на 2653.
 8. Квотата на Хеър е 2653/13 = 204.07692
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 КП "НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ" с най-голям остатък 0.89031 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.70373 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.