И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Симитли
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 26
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 26
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 12844
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 22
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 49
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 9052
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 9052
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 439
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 8613

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1984
9ПП "АТАКА"230
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"581
22КП "ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"388
24КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"4091
26КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"398
27КП "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"135
28ПП "ЛИДЕР"806

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 507 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"5
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"1
24КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"9
28ПП "ЛИДЕР"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Александър Йорданов Костов
Георги Райчов Лунджов
Иванка Станойчова Иванова
Петър Димитров Ваканин
Лиляна Любенова Айкова
Йордан Борисов Петров
Владимир Димитров Христов
Гергана Йорданова Гиздова
Светла Александрова Атанасовска
Мирослав Иванов Рълев
Марио Атанасов Лазаров
Юлий Ясенов Церовски
Юлия Стефанова Янчева
Владимир Христов Стоилов
Иван Благов Велев
Валери Стоянов Манов
Мария Борисова Шопова