Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1984 - 4.5199740.519971 4 + 1 = 5
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
230 - 0.52399
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
581 - 1.3236410.32364 1 + 0 = 1
22КП "ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"
(коалиция на политически партии)
388 - 0.88395
24КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"
(коалиция на политически партии)
4091 - 9.3201690.32016 9 + 0 = 9
26КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
398 - 0.90673
27КП "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ"
(коалиция на политически партии)
135 - 0.30756
28ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
806 - 1.8362410.836241 1 + 1 = 2
 1. Сумата на действителните гласове е 8613
 2. Отношението 8613/17 е 506.64706 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 507 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ", ПП "ЛИДЕР", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ", ПП "ЛИДЕР" е равна на 7462.
 8. Квотата на Хеър е 7462/17 = 438.94118
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ", ПП "ЛИДЕР" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ", ПП "ЛИДЕР" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №28 ПП "ЛИДЕР" с най-голям остатък 0.83624 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.51997 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.