Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1830 - 4.0853640.08536 4 + 0 = 4
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
2708 - 6.0454460.04544 6 + 0 = 6
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
642 - 1.4332210.433221 1 + 1 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
45 - 0.10046
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
445 - 0.99343
22ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
483 - 1.07827
25ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
134 - 0.29915
26КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
607 - 1.3550910.35509 1 + 0 = 1
27КП "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА"
(коалиция на политически партии)
1828 - 4.0808940.08089 4 + 0 = 4
28ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
542 - 1.20998
29ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
199 - 0.44425
30ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
148 - 0.33040
 1. Сумата на действителните гласове е 9611
 2. Отношението 9611/17 е 565.35294 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 566 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА" е равна на 7615.
 8. Квотата на Хеър е 7615/17 = 447.94118
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", КП "ЗА ОБЩИНА САТОВЧА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.43322 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.