Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
5059 - 7.9912070.991201 7 + 1 = 8
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
236 - 0.37279
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
929 - 1.4674510.46745 1 + 0 = 1
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
610 - 0.96356
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
1186 - 1.8734110.873411 1 + 1 = 2
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
(политическа партия)
132 - 0.20851
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
2295 - 3.6251830.625181 3 + 1 = 4
22ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
84 - 0.13269
23ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
(политическа партия)
372 - 0.58761
24КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”
(коалиция на политически партии)
841 - 1.3284410.32844 1 + 0 = 1
26ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
1020 - 1.6111910.611191 1 + 1 = 2
27КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ”
(коалиция на политически партии)
2307 - 3.6441430.644141 3 + 1 = 4
29ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
47 - 0.07424
30ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
88 - 0.13900
32ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
317 - 0.50073
33ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
162 - 0.25590
34ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
197 - 0.31118
35ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
817 - 1.2905310.29053 1 + 0 = 1
36ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
2010 - 3.1750030.17500 3 + 0 = 3
37ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
1262 - 1.9934610.993461 1 + 1 = 2
25 Емил Иванов Терзийски
(независим кандидат)
9901 1
 1. Сумата на действителните гласове е 20961
 2. Отношението 20961/29 е 722.79310 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 723 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Емил Иванов Терзийски (990) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (723). Сумата на действителните гласове за независимия кандидат е съответно по-малка от общинската избирателна квота (723). Затова Емил Иванов Терзийски (990) се счита за избран/и (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 1 = 28 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 28 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" е равна на 17726.
 8. Квотата на Хеър е 17726/28 = 633.07143
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 6 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №37 ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" с най-голям остатък 0.99346 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.99120 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №14 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" със следващ най-голям остатък 0.87341 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава партия/коалиция №27 КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ” със следващ най-голям остатък 0.64414 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава партия/коалиция №17 ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" със следващ най-голям остатък 0.62518 (колона 7 от таблицата).
 18. Шестият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №26 ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" със следващ най-голям остатък 0.61119 (колона 7 от таблицата).
 19. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.