Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
4527 - 9.4915190.491511 9 + 1 = 10
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
434 - 0.90994
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
1584 - 3.3210930.32109 3 + 0 = 3
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
(политическа партия)
233 - 0.48852
22ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
68 - 0.14257
23ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
25 - 0.05242
24КП "ГРАЖДАНСКИ БЛОК-РАЗЛОГ"
(коалиция на политически партии)
463 - 0.97075
25ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
292 - 0.61222
26ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
89 - 0.18660
27КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
177 - 0.37111
28КП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(коалиция на политически партии)
1006 - 2.1092320.10923 2 + 0 = 2
29КП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ"
(коалиция на политически партии)
1486 - 3.1156230.11562 3 + 0 = 3
30КП "РАЗУМ"
(коалиция на политически партии)
1413 - 2.9625620.962561 2 + 1 = 3
31ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
341 - 0.71496
 1. Сумата на действителните гласове е 12138
 2. Отношението 12138/21 е 578 и е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 578
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", КП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ", КП "РАЗУМ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", КП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ", КП "РАЗУМ" е равна на 10016.
 8. Квотата на Хеър е 10016/21 = 476.95238
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", КП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ", КП "РАЗУМ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", КП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ОБЩИНА РАЗЛОГ", КП "РАЗУМ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 КП "РАЗУМ" с най-голям остатък 0.96256 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.49151 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.