Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
4808 - 7.1044670.10446 7 + 0 = 7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1963 - 2.9006020.900601 2 + 1 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
436 - 0.64425
10ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
793 - 1.17176
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
629 - 0.92943
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
1351 - 1.9962810.996281 1 + 1 = 2
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
1076 - 1.5899310.58993 1 + 0 = 1
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
(политическа партия)
207 - 0.30587
22ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
261 - 0.38566
23ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
223 - 0.32951
24ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
3854 - 5.6948050.694801 5 + 1 = 6
25ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
171 - 0.25268
26ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
(политическа партия)
164 - 0.24233
27КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
560 - 0.82748
28ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ"
(политическа партия)
196 - 0.28962
29ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
104 - 0.15367
31ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
304 - 0.44920
32КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ"
(коалиция на политически партии)
2613 - 3.8610630.861061 3 + 1 = 4
34ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
704 - 1.04025
35ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
97 - 0.14333
36КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО"
(коалиция на политически партии)
1799 - 2.6582620.658261 2 + 1 = 3
37КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ-БОП"
(коалиция на политически партии)
881 - 1.3018010.30180 1 + 0 = 1
38ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
1996 - 2.9493620.949361 2 + 1 = 3
39ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
853 - 1.2604210.26042 1 + 0 = 1
40ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
1139 - 1.6830310.683031 1 + 1 = 2
 1. Сумата на действителните гласове е 27182
 2. Отношението 27182/33 е 823.69697 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 824 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ-БОП", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП "ЛИДЕР", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ-БОП", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП "ЛИДЕР", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е равна на 22333.
 8. Квотата на Хеър е 22333/33 = 676.75758
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ-БОП", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП "ЛИДЕР", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ-БОП", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП "ЛИДЕР", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 7 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №13 ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” с най-голям остатък 0.99628 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №38 ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" със следващ най-голям остатък 0.94936 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.90060 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава партия/коалиция №32 КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРГЬОВДЕН-НДСВ" със следващ най-голям остатък 0.86106 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" със следващ най-голям остатък 0.69480 (колона 7 от таблицата).
 18. Шестият неразпределен мандат получава партия/коалиция №40 ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със следващ най-голям остатък 0.68303 (колона 7 от таблицата).
 19. Седмият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №36 КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СДС-ВМРО" със следващ най-голям остатък 0.65826 (колона 7 от таблицата).
 20. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.