Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
823 - 3.4884330.488431 3 + 1 = 4
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
49 - 0.20769
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
245 - 1.03847
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
1222 - 5.1796550.17965 5 + 0 = 5
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
238 - 1.00880
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
70 - 0.29671
22КП "ЗА КРЕСНА"
(коалиция на политически партии)
1022 - 4.3319240.33192 4 + 0 = 4
23ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
106 - 0.44930
24ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
51 - 0.21617
 1. Сумата на действителните гласове е 3826
 2. Отношението 3826/13 е 294.30769 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 295 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", КП "ЗА КРЕСНА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", КП "ЗА КРЕСНА" е равна на 3067.
 8. Квотата на Хеър е 3067/13 = 235.92308
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", КП "ЗА КРЕСНА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", КП "ЗА КРЕСНА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.48843 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.