Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1757 - 4.3523840.35238 4 + 0 = 4
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
4009 - 9.9309590.930951 9 + 1 = 10
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
113 - 0.27992
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
127 - 0.31460
23КП "ЛИДЕР-СДС" /ПП"ЛИДЕР" и ПП"СДС"/
(коалиция на политически партии)
234 - 0.57966
24ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
433 - 1.07261
27ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
66 - 0.16349
28КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН" /ПП"БСП" и ПП"ВМРО-БНД"/
(коалиция на политически партии)
693 - 1.7166710.716671 1 + 1 = 2
31ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
69 - 0.17092
22 Иван Валериев Ижбехов
(независим кандидат)
295 - -
26 Владислав Гълъбов Качериев
(независим кандидат)
6981 1
 1. Сумата на действителните гласове е 8494
 2. Отношението 8494/17 е 499.64706 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 500 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Владислав Гълъбов Качериев (698) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (500). Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Иван Валериев Ижбехов (295) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (500). Затова Владислав Гълъбов Качериев (698) се счита за избран/и (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 1 = 16 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 16 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН" /ПП"БСП" и ПП"ВМРО-БНД"/, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН" /ПП"БСП" и ПП"ВМРО-БНД"/ е равна на 6459.
 8. Квотата на Хеър е 6459/16 = 403.68750
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН" /ПП"БСП" и ПП"ВМРО-БНД"/ се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН" /ПП"БСП" и ПП"ВМРО-БНД"/ получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с най-голям остатък 0.93095 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №28 КП "КОАЛИЦИЯ ЗА ГЪРМЕН" /ПП"БСП" и ПП"ВМРО-БНД"/ със следващ най-голям остатък 0.71667 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.