Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
4011 - 8.5378080.53780 8 + 0 = 8
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
163 - 0.34696
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
3361 - 7.1542170.15421 7 + 0 = 7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
2859 - 6.0856660.08566 6 + 0 = 6
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
291 - 0.61942
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
239 - 0.50873
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
131 - 0.27885
22ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
556 - 1.18350
23ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
123 - 0.26182
24ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
45 - 0.09579
26КП "ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ,ПП "ЗНС" и ПД"ЕВРОРОМА"
(коалиция на политически партии)
475 - 1.01108
27КП "ФОРМАЦИЯ"АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА"/ПП"ОБЕД.БЛОК ." и ПП"ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
(коалиция на политически партии)
834 - 1.7752510.775251 1 + 1 = 2
29КП "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП-ПП ДСБ и КП-ОДС"
(коалиция на политически партии)
827 - 1.7603510.760351 1 + 1 = 2
30ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
907 - 1.9306410.930641 1 + 1 = 2
31ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
31 - 0.06599
32КП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ"
(коалиция на политически партии)
825 - 1.7560910.756091 1 + 1 = 2
33ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
192 - 0.40869
35ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
106 - 0.22563
36ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
13 - 0.02767
25 Валентин Димитров Атанасов
(независим кандидат)
231 - -
28 Ангел Димитров Тюхков
(независим кандидат)
89 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 16309
 2. Отношението 16309/29 е 562.37931 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 563 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ФОРМАЦИЯ"АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА"/ПП"ОБЕД.БЛОК ." и ПП"ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", КП "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП-ПП ДСБ и КП-ОДС", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ФОРМАЦИЯ"АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА"/ПП"ОБЕД.БЛОК ." и ПП"ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", КП "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП-ПП ДСБ и КП-ОДС", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ" е равна на 13624.
 8. Квотата на Хеър е 13624/29 = 469.79310
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ФОРМАЦИЯ"АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА"/ПП"ОБЕД.БЛОК ." и ПП"ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", КП "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП-ПП ДСБ и КП-ОДС", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ФОРМАЦИЯ"АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА"/ПП"ОБЕД.БЛОК ." и ПП"ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", КП "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП-ПП ДСБ и КП-ОДС", ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", КП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" с най-голям остатък 0.93064 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №27 КП "ФОРМАЦИЯ"АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА"/ПП"ОБЕД.БЛОК ." и ПП"ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.77525 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №29 КП "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ-НЕВРОКОП-ПП ДСБ и КП-ОДС" със следващ най-голям остатък 0.76035 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №32 КП "НИЕ" /ПП"ВЯРА,МОРАЛ...",ПП"БЪЛГ.ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ",ПП"СОЛИДАРНОСТ" със следващ най-голям остатък 0.75609 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.