И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Белица
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8033
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 19
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 11
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 12
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6179
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6179
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 661
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 5518

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"624
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2597
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"596
9ПП "АТАКА"31
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"28
22ПП „ДРОМ”5
23ПП "ЛИДЕР"197
24КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА"385
25КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА"802
26ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"93
28Инициативен комитет ИВАН НИКОЛОВ ДЮЛГЕРОВ Иван Николов Дюлгеров87
29ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"73

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 325 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"9
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
24КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА"1
25КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА"3


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Стефан Георгиев Станков
Усаин Хасанов Тупев
Ибрахим Али Палев
Хасан Ибрахимов Юруков
Ахмед Муса Ахмед
Емил Малинов Вакльов
Иляз Мехмед Дагонов
Явор Бинков Дурльов
Акия Мусов Мусов
Ивайло Минчов Ганчов
Али Сабри Болут
Георги Василев Манолов
Лазар Иванов Банков
Янна Георгиева Мавродиева
Хасан Мустафа Илан
Зюлфин Алиш Колашов
Шевкет Али Анев