Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
624 - 2.1199020.11990 2 + 0 = 2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
2597 - 8.8227480.822741 8 + 1 = 9
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
596 - 2.0247820.02478 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
31 - 0.10532
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
28 - 0.09512
22ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
5 - 0.01699
23ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
197 - 0.66926
24КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА"
(коалиция на политически партии)
385 - 1.3079510.30795 1 + 0 = 1
25КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА"
(коалиция на политически партии)
802 - 2.7246220.724621 2 + 1 = 3
26ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
93 - 0.31595
29ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"
(политическа партия)
73 - 0.24800
28 Иван Николов Дюлгеров
(независим кандидат)
87 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 5518
 2. Отношението 5518/17 е 324.58824 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 325 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА", КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА", КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА" е равна на 5004.
 8. Квотата на Хеър е 5004/17 = 294.35294
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА", КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА", КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с най-голям остатък 0.82274 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №25 КП "ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА" със следващ най-голям остатък 0.72462 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.