И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Банско
област БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 19
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 19
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 11291
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 14
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 11
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 11
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 8454
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 8454
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 449
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 8005

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"2153
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"410
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"883
9ПП "АТАКА"74
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"61
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"1347
22КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ"712
23ПП "ЛИДЕР"476
24КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО"1372
25ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"269
26ПП "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"248

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 471 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"3
22КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ"2
23ПП "ЛИДЕР"1
24КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО"4


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Владимир Николов Колчагов
Сашка Георгиева Въчкова
Благой Георгиев Кишев
Асен Петров Кирицов
Александър Иванов Мацурев
Костадин Михайлов Юнчов
Никола Борисов Сакарев
Александър Иванов Краваров
Ася Валентинова Рупчина
Елена Георгиева Янчовичина
Лазар Методиев Захов
Ивайло Борисов Ръхов
Магдалена Дамянова Джибина
Михаил Иванов Рахов
Димитър Костадинов Русков
Георги Димитров Думанов
Стойчо Методиев Баненски