Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2153 - 5.2716450.27164 5 + 0 = 5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
410 - 1.00389
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
883 - 2.1620320.16203 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
74 - 0.18119
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
61 - 0.14936
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
1347 - 3.2981430.29814 3 + 0 = 3
22КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
712 - 1.7433410.743341 1 + 1 = 2
23ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
476 - 1.1654910.16549 1 + 0 = 1
24КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО"
(коалиция на политически партии)
1372 - 3.3593530.359351 3 + 1 = 4
25ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
269 - 0.65865
26ПП "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
248 - 0.60723
 1. Сумата на действителните гласове е 8005
 2. Отношението 8005/17 е 470.88235 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 471 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ", ПП "ЛИДЕР", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ", ПП "ЛИДЕР", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО" е равна на 6943.
 8. Квотата на Хеър е 6943/17 = 408.41176
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ", ПП "ЛИДЕР", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ", ПП "ЛИДЕР", КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №22 КП "СИНЯ КОАЛИЦИЯ" с най-голям остатък 0.74334 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 КП "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО" със следващ най-голям остатък 0.35935 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.