И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Велики Преслав
област ШУМЕН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 21
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 21
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 12466
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 7
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 9
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 9
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 6788
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 6788
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 538
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 6250

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Димо Петров БодуровПП "ГЕРБ"1377
7Мустаджан Мустафа ШабанПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1005
8Александър Горчев АлександровПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1402
9Димитър Желязков НеделчевПП "АТАКА"198
14Тодор Георгиев БекяровПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"82
24Радослав Жеков РадославовКП "ТИЧА"620
25Желез Славев ЖелезовПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"914
28Георги Върбанов ВичевПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”25
29Станислав Стойчев ЙордановКП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"627

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Велики Преслав

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Димо Петров Бодуров,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Александър Горчев Александров,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"