И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Стамболово
област ХАСКОВО

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 26
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 26
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 5214
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 4
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 1
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 5
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 4017
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 4017
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 249
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3768

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Петър Делчев ХаджиевПП "ГЕРБ"543
7Маджид Реджеб МандаджъПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2913
9Бончо Атанасов ЛозевПП "АТАКА"64
14Зефир Исаев ТабаковПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"61
22Петко Георгиев АнгеловКП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО"187

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Стамболово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Стамболово, област ХАСКОВО на първи тур Маджид Реджеб Мандаджъ, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ". получил 2913 действителни гласове.