И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Любимец
област ХАСКОВО

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 18
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 18
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 8633
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 7
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 5
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 6
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 5361
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 5358
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 310
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 5048

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Анастас Бончев АнастасовПП "ГЕРБ"2492
9Илиян Тодоров АндреевПП "АТАКА"94
14Ангел Василев ВасилевПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"96
26Васил Иванов ТочковКП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ"455
27Иван Русев ПолихроновПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"224
32Михаил Димитров ДимитровКП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ""1687

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Любимец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Анастас Бончев Анастасов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Михаил Димитров Димитров,
издигнат от КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ""