И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Димитровград
област ХАСКОВО

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 90
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 90
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 51291
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 49
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 2
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 27645
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 27645
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1807
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 25838

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Иво Тенев ДимовПП "ГЕРБ"9590
8Димитър Стоянов ПетровПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4302
9Кирил Андонов АндоновПП "АТАКА"581
14Величка Грозева РайчевскаПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"360
23Катя Максимова ПаневаКП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"7424
33Данчо Жеков ДаневПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"877
37Димитър Христов ХаджиивановПП "ЛИДЕР"1877
42Любомир Колев БогдановКП "Граждани за Димитровград"827

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Димитровград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Иво Тенев Димов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Катя Максимова Панева,
издигнат от КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"