И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Търговище
област ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 101
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 101
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 54199
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 82
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 20
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 29573
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 29573
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1716
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 27857

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Иван Петков НеделчевПП "ГЕРБ"7017
5Турхан Билял ХаджиибрямолуПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”1044
7Тунчер Мехмедов КърджалиевПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"7741
8Красимир Митев МиревПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"9863
9Димитър Белчев ДимитровПП "АТАКА"760
13Иван Йорданов ПетровПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”130
14Станьо Боянов АлександровПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"377
24Красимир Димитров РусевПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”247
26Светлозар Николаев ПанайотовПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”133
32Йовчо Желязков ЙовчевПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"545

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Търговище

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Тунчер Мехмедов Кърджалиев,
издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

2. Красимир Митев Мирев,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"