И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Ботевград
област СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 44
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 44
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 28671
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 21
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 8
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 17034
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 17034
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 744
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 16290

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Георги Цветанов ГеоргиевПП "ГЕРБ"8890
8Петя Константинова Кочкова-БенчеваПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4928
9Веселин Йонков ВасилевПП "АТАКА"454
14Тихомир Иванов ЛаловПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"394
25Тодор Василев ХристовПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”337
27Николай Димитров ЖивковПРОМЯНА539
32Павлин Иванов МарковКоалиция за Ботевград236
34Надя Николаева СтояноваСИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА БОТЕВГРАД512

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Ботевград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Обявява за избран за кмет на община Ботевград, област СОФИЯ-ОБЛАСТ на първи тур Георги Цветанов Георгиев, издигнат от ПП "ГЕРБ". получил 8890 действителни гласове.