И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Сливен
област СЛИВЕН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 186
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 185
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 108433
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 50
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 42
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 14
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 56300
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 56300
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 3561
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 52739

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Йордан Лечков ЯнковПП "ГЕРБ"13759
5Тодор Василев ВасилевПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”417
8Кольо Йорданов МилевПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"14465
9Иван Петков ИвановПП "АТАКА"1720
10Кети Стефанова Бозукова-ПееваПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”1070
14Кирил Петров КирчевПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"1793
24Галин Николов КънчевКП КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКА МРЕЖА ЗА МОДЕРЕН СЛИВЕН /БЪЛГ.СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПК ТРАКИЯ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, БП ЛИБЕРАЛИ/"3022
26Доброслав Иванов ИвановПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"655
27Кръстанка Атанасова ШаклиянПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"1008
28Иван Славов ИвановКП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"9481
31Десислава Христова АндроваПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”214
33Димитър Петров СяровКП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"3001
34Иван Благоев БлагоевКП "ЦЕНТЪР - НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС "Ал. Стамболийски""1731
36Нели Николова МинчеваКП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"415

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Сливен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Йордан Лечков Янков,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Кольо Йорданов Милев,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"