И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Марица
област ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 34
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 34
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 25859
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 6
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 16
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 8
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 16576
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 16576
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1111
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 15465

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
7Тодор Ангелов ЙордановПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"472
8Запрян Иванов ДачевПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3523
9Атанас Рангелов МиховПП "АТАКА"198
14Севдалина Светославова ДимитроваПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"262
29Георги Андонов КакаловПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"666
32Пламен Панков ПетковMK "Десен Алианс за Марица"1229
34Гергана Спасова ТитюковаПП „НОВОТО ВРЕМЕ”2195
40Димитър Иванов ИвановМК "ГЕРБ и Обединени земеделци"6920

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Марица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Запрян Иванов Дачев,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

2. Димитър Иванов Иванов,
издигнат от МК "ГЕРБ и Обединени земеделци"