И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Асеновград
област ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 105
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 104
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 56136
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 25
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 12
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 15
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 32017
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 32021
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1613
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 30408

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Христо Грудев ГрудевПП "ГЕРБ"9981
4Светозар Борисов ШумановПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС"2726
5Али Хюсеин МехмедкяйеПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”293
7Мюмюн Исмаил АлиджикПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"5075
8Емил Викторов КараивановПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"6274
9Емануил Крумов ИвановПП "АТАКА"832
14Атанас Георгиев ДимитровПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"596
17Васил Димитров КостадиновПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"366
23Драгомир Георгиев ГеоргиевКОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА АСЕНОВГРАД885
24Марин Стефанов НожаровПП "СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ"336
25Любомир Томов НаковПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"1371
29Христо Димитров РусковКП ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИ - ДСБ И БСДП881
32Крум Василев ГеоргиевПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"363
35Антоний Янев ВасилевПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”201
36Кирил Петков ДимитровПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"228

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Асеновград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Христо Грудев Грудев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Емил Викторов Караиванов,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"