И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Тервел
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 35
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 34
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 14702
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 2
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 4
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 7
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 9753
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 9753
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 616
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 9137

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Симеон Георгиев СимеоновПП "ГЕРБ"1105
5Венета Георгиева ДрагановаПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”590
7Исмет Абил АбилПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"3056
8Живко Жеков ГеоргиевПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4238
9Светослав Василев ПетровПП "АТАКА"74
17Михаил Жеков МиховПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"59
25Стамен Тодоров ТрендафиловПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”15

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Тервел

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Исмет Абил Абил,
издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

2. Живко Жеков Георгиев,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"