И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Добрич
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 67
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 67
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 18384
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 14
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 6
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 11
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 12052
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 12052
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1014
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 11038

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Петър Стефанов ПетровПП "ГЕРБ"1970
5Стоян Димов ПеневПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”129
7Пламен Недев ПетровПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1584
8Петко Йорданов ПетковПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4249
9Димчо Маринов ДимовПП "АТАКА"364
14Гичо Георгиев ГичевПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"377
22Георги Вълков ГеоргиевПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"169
23Кольо Георгиев КолевКОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧКА"116
26Петър Желев ИвановПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"1077
27Костадин Атанасов КостадиновКОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ДОБРИЧКА"49
30Дико Иванов ИвановПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"954

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Добрич

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Петър Стефанов Петров,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Петко Йорданов Петков,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"