И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

община Генерал Тошево
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 55
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 55
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) 13988
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 10
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 9
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 8381
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 8381
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 537
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 7844

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Ивайло Веселинов МанушевПП "ГЕРБ"1213
7Георги Русев ГеоргиевПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"856
8Димитър Михайлов ПетровПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3397
9Димчо Господинов КръстевПП "АТАКА"188
14Росен Георгиев ГеоргиевПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"128
23Валентин Иванов ПетровПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"87
24Иванка Пенева СтойчовскаКОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО"138
25Георги Йорданов БалабановПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"327
29Николай Иванов КостовПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"873
31Коста Иванов КостовПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”637

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Генерал Тошево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Ивайло Веселинов Манушев,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Димитър Михайлов Петров,
издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"